Starobylé horské městečko Levín

Starobylé horské městečko Levín

Starobylé horské městečko ležící 436 rn.n.m. nad Habřinským potokem, 6 km severozápadně od Úštěka.

Levín se poprvé vyskytuje v pramenech až roku 1352, kdy je uváděn jako sídlo farnosti. O hradu není žádná zmínka, lze však vyslovit domněnku, že první opevněné sídlo v Levíně mohlo vzniknout nejdříve za prvního známého člena rodu Michalovců, Beneše Okrouhlého (1217-1222). Levínský hrad zanikl pravděpodobně za husitských válek, roku 1422, v době bojů o nedaleký Žižkův hrad Kalich. Roku 1544 se uvádí městečko Levín, roku 1791 vyhořelo, bylo těžce poškozeno a kleslo na pouhou ves. V této době se hrad již nepřipomíná.
Levín je spojen s hrnčířskou tradicí (levínská keramika) od 15. století do počátku 20. století, kdy byly vyčerpány zásoby kvalitních jílů. Zarostlé zbytky popisovaného hradu můžeme spatřit na zalesněném strmém vrchu nad obcí. Uprostřed se nachází hranolová zvonice z roku 1699 s horním patrem z roku 1838 a střechou z roku 1899. Radnice z roku 1 793 je zděná, v patře piastry s čabrakami. Uprostřed náměstí stojí pozdně barokní kostel Povýšení sv. Kříže, kruhová stavba založená r. 1 788 podle návrhu T. Grubera, vyhořel roku 1 791 a byl znovu postaven roku 1798. Na pravé vnitřní stěně je zazděná kamenná deska z 2. poloviny 13. století s reliéfem Iva (tzv. Levínský kocour) s několika písmeny v cyrilici.
V obci se dále nachází bývalá kampelička z počátku 19. století, dům čp. 65 z roku 1883 se štukovaným průčelím a balkonem a několik dřevěných lidových staveb z 18. - 19. století.
Dnes patří k Obecnímu úřadu Levín ještě osada Horní Vysoké. Pro necelou stovku stálých obyvatel tu slouží pošta, několik restaurací a prodejna se smíšeným zbožím. Obecní úřad vydal zobrazenou pohlednici, na které vidíme celkový pohled na obec, náves, kostel Povýšení sv. Kříže a osadu Horní Vysoké.
Prastará obec Levín vyrostla u hradu patřícího kdysi pánům z Michalovic. Zvonice na vršku nad obcí je jeho poslední zbytek. Levín měl ve znaku sv. Václava, zřejmě podle majitele Václava z Vartenberka, za něhož se stal městečkem. V pozdější, době užívala obec další znak, městskou líránu se dvěma věžemi a českým lvem. Od raného středověku slul Levín jako hrnčířská osada s výbornou hrnčířskou hlínou, která se nacházela přímo u kostela. Vykopané střepy u bývalých hrnčířských dílen dokladují bohatost tvarů i druhů. V Levíně byl doložen cech hrnčířů již roku 1402. Bylo to jediné místo u nás s nepřetržitou výrobou trvající 600 let. V roce 1902 vydal hrnčířský cech pamětní brožuru k 500. výročí svého založení. Levín byl znám nejen v českých zemích, ale i v zahraničí. Zachoval se výraz hrnce - levíňáky. V naší době bylo objeveno středověké střepiště o dvou vrstvách, gotické a renesanční, obsahující též zlomky kachlů a kachlových kádlubů. (V zubrnickém skanzenu prodávají repliky levínských kachlů.) Zásluhou akad. malíře Zdislava Hercíka, který po roce 1945 v Levíně žil, tvořil a dělal průzkumy dějin levínského hrnčířství, má litoměřické muzeum materiály vývoje výroby během 6. století.
Místní barokní rotunda má údajně tvarem připomínat hrnčířský kruh. Její světoznámou zvláštností je "Levínský kocour", kamenný svorník klenby ze 13. století s vyobrazením lva a cyrilským nápisem. Pochází prý ze staršího kostela na levínském hřbitově.
V údolí pod Levínem vznikly někdy v první třetině 19. století klimatické lázně Levín-Jeleč na území Horní Vysoké. Založil je František Kittel, syn levínského lékaře z rodiny "Severočeského Fausta" J. A. E. Kittela z Tanvaldu. R. 1839 prodal lázně dr. Mayerovi, za něhož dosáhly velkého rozmachu a konkurovaly Jeseníku. Měly 4 prameny k pitné kúře., V letech 1850 až 1860 se dokonce provozovala dostavníková přeprava od bohušovického nádraží. Po bitvě r. 1866 se tam léčilo hlavně vojsko. Lázně po druhé světové válce upadly v zapomenutí a po úmrtí malíře a keramika Zdislava Hercíka zřejmě skončily i pokusy o obnovení slávy levínského hrnčířství.
Jen krásné okolí s nevšedním tvarem kopce Sedla (726 m) láká, turisty a návštěvníky.
 

Aktuality

Pouť ke sv. Máří Magdaléně

20.03.2019

Procesí a mše svatá v kostele sv. Máří Magdalény.

Pára v muzeu

01.03.2019

akce na Zubrnické museální železnici

Podzim na vesnici

08.02.2019

Vyzkoušejte si, jak se dříve žilo.

Vánoce ve Skanzenu

01.02.2019

vánoční tradice

foto

Kalendář akcí

23.02.2019

Zubrnický masopust

Masopustní průvod masek vesnicí.

13. - 13.04.2019

Velikonoce na vsi

Tradiční Velikonoce v Zubrnicích.

celý kalendář akcí

Plánek obce

Plánek obce

Kontakt

Zubrnice č.p.27
pošta Ústí nad Labem, 400 02 Kde nás najdete - mapa