Zemědělská usedlost č. p. 61

Zemědělská usedlost č. p. 61

Statek č. p. 61 je ústředním objektem skanzenu. Jeho obytný, částečně roubený dům pochází z r. 1808.

Obytný patrový roubený dům z r. 1808, Usedlost se řadila se k největším a nejbohatším v obci. K hospodářství patřívalo od 17 do 22 hektarů polí, 1-2 ha luk, 5-7 ha pastvin, 9-18 ha lesa a necelý hektar chmelnic. Na počátku 20. století zde měli 1 pár koní, 8 krav, 5 telat, 2 kozy a 3 prasata. Žila tu třígenerační rodina hospodáře se 2-3 dětmi. Starý hospodář se ženou bydleli v samostatném výměnku. Čeleď zde v 19. století zastupovali dva pacholci a dvě děvečky. Jejich počet se později zredukoval pouze na jednu děvečku. Dům trojdílný (světnice - síň - chlév), chlévového typu. U tohoto typu mívá chlév kromě běžného vchodu do dvora také propojení dveřmi do síně, což bylo v zimě praktické a zde v horských pohraničních oblastech běžné. Chmelařský dům obvykle charakterizuje velikost stavby, minimálně dvě řady štěrbinových větráků (dle počtu podlaží půdy), zvláštní otvor v pod1aze půdy ústící do horní síně nebo pavlače a samozřejmě vlastní sušička chmele. Větráky ve střeše umožňovaly sušit přirozeným teplem a provětráváním chmel, rozložený na obou podlažích půdy. Především pro tento starý způsob sušení chmele a jeho uskladňování v komorách bylo zapotřebí oněch obrovských prostor. Během svého stavebního vývoje doznal tento dům několik drobných stavebních změn. Původní roubené stěny přízemní světnice, jejíž součástí byla i podstávka, byly koncem minulého století z důvodu špatného stavu a již nedostačující nosnosti nahrazeny cihlovým zdivem s většími okny. V souvislosti s postavením druhého komína pro sušičku chmele byla původní pec na chleba, která svým tělesem vystupovala ze síně mimo půdorys objektu do tělesa silnice, nahrazena novou pecí již v zadní části první komory. Se stavbou druhého komína souviselo i zrušení posledního pole klenby v síni přízemí. Instalační rekonstrukce vybavení domu odpovídá období počátku 20. století, kdy ještě přežívalo staré tradiční zařízení a vybavení, avšak bylo již doplňováno moderními továrenskými výrobky. Pouze dvě přední komory v patře jsou instalovány muzejním způsobem s expozicí lidového malovaného nábytku a stavebního vývoje obce včetně dokumentace opravovaných a přenášených staveb. Zajímavým (a pro tento region typickým) je systém topení v kachlovém sporáku ve světnici. Přikládá se do něj vždy ze síně. Také dva litinové kamnovce jsou osazeny ze strany síně nad dvířky kamen. Byla v nich stále teplá užitková voda. V síni stával vždy také kotel s vlastním topeništěm. Sloužil pro ohřívání většího množství vody při praní, koupání, zabíječce apod. Ve zdejší ovocnářské oblasti se pravidelně využíval i pro vaření povidel. Nad kotlem je osazeno zařízení na jejich míchání. Světnice je kryta povalovým stropem, který je rekonstrukcí původního poškozeného. Pro tento region je typický, především u zděných domů, systém odvádění vody z orosených okenních křídel. Ještě koncem 19. století bývala u zdejších zděných objektů i v jejich obytné části jednoduchá okna zapuštěná do stěn. Voda stékající v zimě při topení na dřevěnou nebo kamennou parapetní desku byla odváděna podélnými žlábky směřujícími do otvoru ve středu, a jím protékala do malé niky, ve které byla zasunuta speciální hranatá keramická nádoba s ouškem. Tak jako ve všech tradičních lidových stavbách, i zde se vytápěla pouze světnice a spalo se v patře ve studených komorách. Dvůr usedlosti ohraničuje v přední části na jedné straně obytný dům, naproti zděný výměnek a kolmo vzadu ho uzavírá stodola. Všechny zdejší dvory jsou dlážděny hrubými kameny a později též dlažebními kostkami.

 Výměnek

Zděná patrová stavba s vlastním chlévem z poloviny 19. století. Stojí na místě starší dřevěné stavby. Sloužila k bydlení starých hospodářů.

 Kůlna na vozy

Řepčice (okr. Litoměřice), začátek 19. století, převezena r. 1986.

 Roubený špýchar

Lukov (okr. Litoměřice), konec 18. století, převezen r. 1986. Je pozoruhodný svou arkádovou pavlačí.

Aktuality

Pouť ke sv. Máří Magdaléně

20.03.2019

Procesí a mše svatá v kostele sv. Máří Magdalény.

Pára v muzeu

01.03.2019

akce na Zubrnické museální železnici

Podzim na vesnici

08.02.2019

Vyzkoušejte si, jak se dříve žilo.

Vánoce ve Skanzenu

01.02.2019

vánoční tradice

foto
foto
foto
foto

Kalendář akcí

23.02.2019

Zubrnický masopust

Masopustní průvod masek vesnicí.

13. - 13.04.2019

Velikonoce na vsi

Tradiční Velikonoce v Zubrnicích.

celý kalendář akcí

Plánek obce

Plánek obce

Kontakt

Zubrnice č.p.27
pošta Ústí nad Labem, 400 02 Kde nás najdete - mapa