Statek z Loubí

Statek z Loubí

Zubrnický soubor lidové architektury se rozšířil o další hodnotný objekt - Víceúčelové vzdělávací centrum. Budova byla slavnostně otevřena dne 19. 7. 2012 za hojné účasti odborné veřejnosti a přeshraničního partnera ze Saska. Centrum vzniklo přenesením a citlivou úpravou historického roubeného domu z Loubí na Českolipsku v letech 2009–2012.

Skanzen v Zubrnicích připravuje ročně desítky vzdělávacích akcí pro školáky. Stavba, kterou památkáři právě dokončili, výrazně zlepší podmínky pro spolupráci se školami. Při přípravě školních programů se inspirovali některými evropskými muzei v přírodě, především německými a dánskými. Odtud pochází myšlenka na školní programy v prostředí, které bude vyhovovat počtem míst, hygienou, požární ochranou a s možností převlékání děti do pracovního oblečení.

V minulosti byla před jistou zkázou a zbořením zachráněna v obci Loubí na Českolipsku cenná roubená stavba, v rozebraném stavu deponovaná v Zubrnicích. Svou velikostí odpovídala všem specifickým potřebám školních programů ve skanzenu. Podobný projekt propojení záchrany a využití architektonického dědictví s výukovými programy nemá v republice konkurenci. Projekt byl předurčen pro využití některého z programů Evropské unie. Impuls přišel od německých partnerů ze Schönbrunnu v Krušných horách. Společný projekt pak zahrnoval také dokončení Ambrossgutu - rekonstrukce historického dvorce, také pro účely především školních a zájmových programů. Společný projekt byl zařazen do Programu Cíl3/Ziel3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko v rámci smlouvy Národního památkového ústavu a Förderverein AmbrossGut Schönbrun e V., pod názvem projektu Sasko-české oživení venkovského kulturního dědictví v Schönbrunnu a Zubrnicích. Projekt má velký význam pro záchranu památek na obou stranách hranice. Dům Loubí č. 46 patřil nejbohatším sedlákům v obci, kteří zde dědičně vykonávali funkci rychtářů. Je to mohutný patrový roubený dům s velmi starým jádrem. K této nejstarší fázi lze vztahovat i datování na kameni podezdívky s letopočtem 1700 (dendrochronologický průzkum potvrdil použití dřeva jedle, pokácené v letech 1697-1699). Stavebně historický průzkum ve svém památkovém hodnocení dochází k jednoznačnému závěru, že roubený dům z Loubí patří k nejhodnotnějším objektům vesnické zástavby severočeského regionu. Svým vznikem v 17.-18. století patří k nejstarším dokladům zdejší roubené zástavby. Také architektonické řešení s dvěma pavlačemi je dnes zcela unikátní. Proto je jeho místo ve výběru objektů, reprezentujících stavební historii regionu, jen velmi obtížně zastupitelné. Záchrana této cenné památky a její důstojné umístění v zubrnickém skanzenu je tedy záslužným památkářským počinem.

Pro své nové využití je objekt citlivě přizpůsoben potřebám školním i pro předvádění řemesel. Ke školním programům bude využívána novější přístavba k roubenému domu, kde budou také šatny pro děti a přednášková místnost s moderní audiovizuální technikou. V historické části domu bude využívána především velká světnice s kachlovým sporákem, zvláště při práci dětí k přípravě různých tradičních jídel. Také několik menších místností patra poslouží pro specializované dílny různých tradičních řemesel. Využitý bude i podkrovní prostor novější části domu, ve kterém budou příležitostné výstavy. Díky Víceúčelovému vzdělávacímu centru nebudou muset pracovníci skanzenu odmítat zájemce o školní programy, což bylo doposud /kvůli nedostatku vhodného prostot) někdy nutné.

Aktuality

Vánoce ve Skanzenu

14.05.2018

vánoční tradice

Podzim na vesnici

14.05.2018

Vyzkoušejte si, jak se dříve žilo.

Parní vlaky - 25 let

14.05.2018

vzpomínková akce na Zubrnické museální železnici

Sraz drezín

14.05.2018

akce na Zubrnické museální železnici

foto

Kalendář akcí

27.01.2018

Masopust

Masopustní průvod masek vesnicí.

24. - 25.03.2018

Velikonoce

Tradiční Velikonoce v Zubrnicích.

celý kalendář akcí

Plánek obce

Plánek obce

Kontakt

Zubrnice č.p.27
pošta Ústí nad Labem, 400 02 Kde nás najdete - mapa