Statek z Loubí

Statek z Loubí

Zubrnický soubor lidové architektury se rozšířil o další hodnotný objekt - Víceúčelové vzdělávací centrum. Budova byla slavnostně otevřena dne 19. 7. 2012 za hojné účasti odborné veřejnosti a přeshraničního partnera ze Saska. Centrum vzniklo přenesením a citlivou úpravou historického roubeného domu z Loubí na Českolipsku v letech 2009–2012.

Skanzen v Zubrnicích připravuje ročně desítky vzdělávacích akcí pro školáky. Stavba, kterou památkáři právě dokončili, výrazně zlepší podmínky pro spolupráci se školami. Při přípravě školních programů se inspirovali některými evropskými muzei v přírodě, především německými a dánskými. Odtud pochází myšlenka na školní programy v prostředí, které bude vyhovovat počtem míst, hygienou, požární ochranou a s možností převlékání děti do pracovního oblečení.

V minulosti byla před jistou zkázou a zbořením zachráněna v obci Loubí na Českolipsku cenná roubená stavba, v rozebraném stavu deponovaná v Zubrnicích. Svou velikostí odpovídala všem specifickým potřebám školních programů ve skanzenu. Podobný projekt propojení záchrany a využití architektonického dědictví s výukovými programy nemá v republice konkurenci. Projekt byl předurčen pro využití některého z programů Evropské unie. Impuls přišel od německých partnerů ze Schönbrunnu v Krušných horách. Společný projekt pak zahrnoval také dokončení Ambrossgutu - rekonstrukce historického dvorce, také pro účely především školních a zájmových programů. Společný projekt byl zařazen do Programu Cíl3/Ziel3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko v rámci smlouvy Národního památkového ústavu a Förderverein AmbrossGut Schönbrun e V., pod názvem projektu Sasko-české oživení venkovského kulturního dědictví v Schönbrunnu a Zubrnicích. Projekt má velký význam pro záchranu památek na obou stranách hranice. Dům Loubí č. 46 patřil nejbohatším sedlákům v obci, kteří zde dědičně vykonávali funkci rychtářů. Je to mohutný patrový roubený dům s velmi starým jádrem. K této nejstarší fázi lze vztahovat i datování na kameni podezdívky s letopočtem 1700 (dendrochronologický průzkum potvrdil použití dřeva jedle, pokácené v letech 1697-1699). Stavebně historický průzkum ve svém památkovém hodnocení dochází k jednoznačnému závěru, že roubený dům z Loubí patří k nejhodnotnějším objektům vesnické zástavby severočeského regionu. Svým vznikem v 17.-18. století patří k nejstarším dokladům zdejší roubené zástavby. Také architektonické řešení s dvěma pavlačemi je dnes zcela unikátní. Proto je jeho místo ve výběru objektů, reprezentujících stavební historii regionu, jen velmi obtížně zastupitelné. Záchrana této cenné památky a její důstojné umístění v zubrnickém skanzenu je tedy záslužným památkářským počinem.

Pro své nové využití je objekt citlivě přizpůsoben potřebám školním i pro předvádění řemesel. Ke školním programům bude využívána novější přístavba k roubenému domu, kde budou také šatny pro děti a přednášková místnost s moderní audiovizuální technikou. V historické části domu bude využívána především velká světnice s kachlovým sporákem, zvláště při práci dětí k přípravě různých tradičních jídel. Také několik menších místností patra poslouží pro specializované dílny různých tradičních řemesel. Využitý bude i podkrovní prostor novější části domu, ve kterém budou příležitostné výstavy. Díky Víceúčelovému vzdělávacímu centru nebudou muset pracovníci skanzenu odmítat zájemce o školní programy, což bylo doposud /kvůli nedostatku vhodného prostot) někdy nutné.

Aktuality

Pouť ke sv. Máří Magdaléně

20.03.2019

Procesí a mše svatá v kostele sv. Máří Magdalény.

Pára v muzeu

01.03.2019

akce na Zubrnické museální železnici

Podzim na vesnici

08.02.2019

Vyzkoušejte si, jak se dříve žilo.

Vánoce ve Skanzenu

01.02.2019

vánoční tradice

foto

Kalendář akcí

23.02.2019

Zubrnický masopust

Masopustní průvod masek vesnicí.

13. - 13.04.2019

Velikonoce na vsi

Tradiční Velikonoce v Zubrnicích.

celý kalendář akcí

Plánek obce

Plánek obce

Kontakt

Zubrnice č.p.27
pošta Ústí nad Labem, 400 02 Kde nás najdete - mapa