Historie obce

Historie obce

Obec vznikla v 9. až 10. století v údolí Lučního potoka. Patřila k tvrzi v Leštině, která sloužila k ochraně statků litoměřického proboštství. Její správou byli pověřeni vladykové z Kamýku. Po husitských válkách zabral celé zboží Jan z Vartenberka, ale už v roce 1454 musel vše vrátit. Roku 1729 zničila povodeň dolní část vsi. Do roku 1848 patřila ves k biskupskému majetku.

Podle místních názvů mohl západně od obce stávat hrad. V letech 1820-30 zde byl "ve vyhnanství" farář Vincenc Zahradník, představitel českého národního obrození. Narodil se 29. 12. 1790 v Mladé Boleslavi jako syn soukeníka. Po studiu na piaristickém gymnáziu odešel studovat do litoměřického semináře. V roce 1813 byl vysvěcen na kněze. Roku 1816 ho litoměřický biskup Hurdálek povolal do úřadu ceremoniáře a biskupského sekretáře. V roce 1820 byl jmenován profesorem litoměřického semináře. Vytvořil se zde kroužek přívrženců pražského filozofa Bernarda Bolzana. Katolická církev ho považovala za nebezpečného a sledovala i jeho přívržence. Na základě udání přijela v březnu 1820 do Litoměřic komise z Vídně. Nechala zatknout řadu profesorů a církevních činitelů. Zahradník byl zbaven všech svých funkcí a jmenován farářem v zapadlých Zubrnicích. Velmi postrádal kontakty s kulturním světem. Byl stále pod dohledem a jeho spisy byly cenzurovány. Proto psal dále česky. Pokračoval v práci "do truhlíku" i v Křešicích u Litoměřic, kam byl přeložen. Zemřel zde 31. 8. 1836, když se při ošetřování nakazil tyfem. V roce 1990 mu byla na zubrnickém kostele odhalena pamětní deska. Roku 1988 bylo otevřeno Muzeum lidové architektury, kam jsou přenášeny památné objekty lidové architektury z ohrožených míst Českého středohoří a Podkrušnohoří. Středobodem muzea je statek čp. 61 s původním zařízením, náčiním i nářadím (kde je průvodcovská služba) a přilehlá hospodářská stavení - stodola, sušárna ovoce, kůlna s nářadím, bylinková zahrádka (kde roky působila dr. Vavřínová, nar. 14. 12. 1918 - zahrádku opustila 10. 8. 2001). Na návsi jsou smírčí kříže přemístěné z Chabařovic, socha Jana Nepomuckého, kterému byla pozlacená svatozář ukradena hned druhý den po instalaci, hrázděná kaplička ze Žichlic (znovu postavená u hřbitova), překrásná studna ze Střižovic (psána tam). Do provozu byla uvedena škola z roku 1863. Nechybí ani typický venkovský obchod. Na Lučním potoce bylo kdysi dvacet mlýnů a vodních pil. Dnes je obnovován mlýn na horní vodu v Týništi. Cestou k němu stojí obnovená Boží muka z Lučního Chvojna. Na všem má velkou zásluhu dr. František Ledvinka, zakladatel a správce Muzea.
Dalším velkým magnetem je muzeum historické železnice zprovozněné 1890 na trase Velké Březno - Zubrnice a prohlášené technickou kulturní památkou roku 1998. Je instalováno na bývalém nádraží Zubrnice - Týniště. Občanské sdružení se snaží o občasný provoz. Zubrnická trať je místem natáčení filmů Páni kluci a Rebelové. Kolorit vesnické památkové rezervace (prohlášena vládou ČR v roce 1996) dotváří několik klasicistních zděných domů.

Aktuality

Pouť ke sv. Máří Magdaléně

20.03.2019

Procesí a mše svatá v kostele sv. Máří Magdalény.

Pára v muzeu

01.03.2019

akce na Zubrnické museální železnici

Podzim na vesnici

08.02.2019

Vyzkoušejte si, jak se dříve žilo.

Vánoce ve Skanzenu

01.02.2019

vánoční tradice

foto

Kalendář akcí

23.02.2019

Zubrnický masopust

Masopustní průvod masek vesnicí.

13. - 13.04.2019

Velikonoce na vsi

Tradiční Velikonoce v Zubrnicích.

celý kalendář akcí

Plánek obce

Plánek obce

Kontakt

Zubrnice č.p.27
pošta Ústí nad Labem, 400 02 Kde nás najdete - mapa