Historie obce

Historie obce

Obec vznikla v 9. až 10. století v údolí Lučního potoka. Patřila k tvrzi v Leštině, která sloužila k ochraně statků litoměřického proboštství. Její správou byli pověřeni vladykové z Kamýku. Po husitských válkách zabral celé zboží Jan z Vartenberka, ale už v roce 1454 musel vše vrátit. Roku 1729 zničila povodeň dolní část vsi. Do roku 1848 patřila ves k biskupskému majetku.

Podle místních názvů mohl západně od obce stávat hrad. V letech 1820-30 zde byl "ve vyhnanství" farář Vincenc Zahradník, představitel českého národního obrození. Narodil se 29. 12. 1790 v Mladé Boleslavi jako syn soukeníka. Po studiu na piaristickém gymnáziu odešel studovat do litoměřického semináře. V roce 1813 byl vysvěcen na kněze. Roku 1816 ho litoměřický biskup Hurdálek povolal do úřadu ceremoniáře a biskupského sekretáře. V roce 1820 byl jmenován profesorem litoměřického semináře. Vytvořil se zde kroužek přívrženců pražského filozofa Bernarda Bolzana. Katolická církev ho považovala za nebezpečného a sledovala i jeho přívržence. Na základě udání přijela v březnu 1820 do Litoměřic komise z Vídně. Nechala zatknout řadu profesorů a církevních činitelů. Zahradník byl zbaven všech svých funkcí a jmenován farářem v zapadlých Zubrnicích. Velmi postrádal kontakty s kulturním světem. Byl stále pod dohledem a jeho spisy byly cenzurovány. Proto psal dále česky. Pokračoval v práci "do truhlíku" i v Křešicích u Litoměřic, kam byl přeložen. Zemřel zde 31. 8. 1836, když se při ošetřování nakazil tyfem. V roce 1990 mu byla na zubrnickém kostele odhalena pamětní deska. Roku 1988 bylo otevřeno Muzeum lidové architektury, kam jsou přenášeny památné objekty lidové architektury z ohrožených míst Českého středohoří a Podkrušnohoří. Středobodem muzea je statek čp. 61 s původním zařízením, náčiním i nářadím (kde je průvodcovská služba) a přilehlá hospodářská stavení - stodola, sušárna ovoce, kůlna s nářadím, bylinková zahrádka (kde roky působila dr. Vavřínová, nar. 14. 12. 1918 - zahrádku opustila 10. 8. 2001). Na návsi jsou smírčí kříže přemístěné z Chabařovic, socha Jana Nepomuckého, kterému byla pozlacená svatozář ukradena hned druhý den po instalaci, hrázděná kaplička ze Žichlic (znovu postavená u hřbitova), překrásná studna ze Střižovic (psána tam). Do provozu byla uvedena škola z roku 1863. Nechybí ani typický venkovský obchod. Na Lučním potoce bylo kdysi dvacet mlýnů a vodních pil. Dnes je obnovován mlýn na horní vodu v Týništi. Cestou k němu stojí obnovená Boží muka z Lučního Chvojna. Na všem má velkou zásluhu dr. František Ledvinka, zakladatel a správce Muzea.
Dalším velkým magnetem je muzeum historické železnice zprovozněné 1890 na trase Velké Březno - Zubrnice a prohlášené technickou kulturní památkou roku 1998. Je instalováno na bývalém nádraží Zubrnice - Týniště. Občanské sdružení se snaží o občasný provoz. Zubrnická trať je místem natáčení filmů Páni kluci a Rebelové. Kolorit vesnické památkové rezervace (prohlášena vládou ČR v roce 1996) dotváří několik klasicistních zděných domů.

Aktuality

Vánoce ve Skanzenu

14.05.2018

vánoční tradice

Podzim na vesnici

14.05.2018

Vyzkoušejte si, jak se dříve žilo.

Parní vlaky - 25 let

14.05.2018

vzpomínková akce na Zubrnické museální železnici

Sraz drezín

14.05.2018

akce na Zubrnické museální železnici

foto

Kalendář akcí

27.01.2018

Masopust

Masopustní průvod masek vesnicí.

24. - 25.03.2018

Velikonoce

Tradiční Velikonoce v Zubrnicích.

celý kalendář akcí

Plánek obce

Plánek obce

Kontakt

Zubrnice č.p.27
pošta Ústí nad Labem, 400 02 Kde nás najdete - mapa