Obnova trati

Obnova trati

Koncem sedmdesátých let začalo Okresní vlastivědné muzeum Ústí n. L. budovat skanzen lidové architektury v Zubrnicích. Počítalo se s využitím traťového úseku Velké Březno – Zubrnice jako muzejní železnice, která by dopravovala návštěvníky do skanzenu. Za tímto účelem muzeum obnovilo na nádraží v Zubrnicích manipulační kolej a provedlo opravu fasády staniční budovy.

O trať se začal starat Kroužek přátel železnice založený v roce 1980. Značné administrativní problémy a nezájem dotčených institucí způsobily, že na trať nevyjel žádný historický vlak. Dobrovolní pracovníci z řad železničářské veřejnosti se často dostávali do sporů s muzejníky a velmi často bylo následné opadnutí zájmu. Na přelomu osmdesátých a devadesátých let je ještě zpracován megalomanský projekt na přeměnu malebného nádraží v železniční skanzen. Některé stavby byly zahájeny, avšak po převratu v roce 1989 ztrácí státní instituce zájem o trať zcela, a tak přišly ke slovu soukromé iniciativy jako poslední naděje.
 V roce 1993 vzniklo občanské sdružení Zubrnická museální železnice (ZMŽ), které pokračuje v úsilí o privatizaci a obnovení trati do současné doby.
 K úspěšnějším rokům patří právě rok 1993, kdy byl zahájen zkušební muzejní provoz (29. května). První vlak do Zubrnic přivezl motorový vůz M 131.1405. Značný zájem si vynutil uspořádání dalších jízd v červenci a v srpnu. Ještě v říjnu trať krátce ožívá parní lokomotivou 423.009. Od 1. 1. 1994 je (do vyřešení majetkoprávních vztahů s Českými drahami a orgány státní správy) na trati provoz zastaven. Protože se jedná o zrušenou dráhu, nemůže být její veřejný provoz v souladu se zákonem o drahách 266/94 Sb. Příslušná jednání však může provádět vlastník nebo jeho zástupce – ČD. České dráhy však nemají zájem o provozování trati, neboť předpokládají dokončení privatizace trati. V roce 1996 hrozilo lokálce odpojení od sítě v souvislosti s rekonstrukcí staničního zabezpečovacího zařízení ve Velkém Březně, nakonec však vzniklo úpravou vlastní kolejiště muzejní dráhy, které je se sítí spojeno kolejovou spojkou. Od roku 1997 provádělo ZMŽ opravy železničního svršku na úseku Velké Březno – Zubrnice. V roce 1998 byl kolejově dochovaný úsek Velké Březno – Zubrnice – Lovečkovice (11 km) zapsán na seznam kulturních památek ČR. Po neuvěřitelných 16 letech od zahájení privatizačního projektu byla lokálka v roce 2008 odkoupena od Správy železniční dopravní cesty a nyní je ve vlastnictví sdružení. Po dokončení oprav posledních kritických míst, sehnání provozovatele dráhy a získání úředního povolení tak mohl po 17 letech opět začít provoz lokálky s cestujícími. To se stalo jízdou protokolárního vlaku ve středu 27. října 2010. Provoz pro veřejnost byl zahájen o den později, 28. října.

Aktuality

Pouť ke sv. Máří Magdaléně

20.03.2019

Procesí a mše svatá v kostele sv. Máří Magdalény.

Pára v muzeu

01.03.2019

akce na Zubrnické museální železnici

Podzim na vesnici

08.02.2019

Vyzkoušejte si, jak se dříve žilo.

Vánoce ve Skanzenu

01.02.2019

vánoční tradice

Kalendář akcí

23.02.2019

Zubrnický masopust

Masopustní průvod masek vesnicí.

13. - 13.04.2019

Velikonoce na vsi

Tradiční Velikonoce v Zubrnicích.

celý kalendář akcí

Plánek obce

Plánek obce

Kontakt

Zubrnice č.p.27
pošta Ústí nad Labem, 400 02 Kde nás najdete - mapa