Historie trati

Historie trati

Provoz železnice z Velkého Března do Verneřic byl zahájen 18. 8. 1890 k příležitosti 60. narozenin císaře Františka Josefa I.

Východní část Českého středohoří byla v 19. století živou a prosperující oblastí. Přestože se jedná zejména o kraj zemědělský, dařilo se zde zejména ovocnářství a chmelařství, nalézala se zde i střediska průmyslu, a to zejména v okolí města Verneřice. Dokonce se zde prováděla těžba hnědého uhlí. Výstavba železnic v 2. polovině 19. století se však oblasti vyhýbala, což bylo dáno zejména hornatým terénem. Železnice se částečně přiblížila v roce 1874, kdy společnost Rakouské severozápadní dráhy (Östereichische Nord West Bahn – Ö.N.W.B.) zprovoznila poslední úsek ze Střekova přes Velké Březno do Děčína a Prostředního Žlebu. Teprve přijetím zákona o místních drahách v roce 1880 byly vytvořeny podmínky pro stavbu dráhy. Umožňoval totiž stavebníkům úlevy v konstrukci železničního svršku a spodku a dovoloval vedení trati více přizpůsobit členitému terénu. Iniciativa vzešla zejména z podnikatelských kruhů města Verneřice a v roce 1889 je založena akciová společnost Místní dráha Velké Březno – Verneřice – Úštěk (Localbahn Grosspriesen – Wernstadt – Auscha – L.G.W.A). Po získání kapitálu byla stavba zadána vídeňské firmě Stern a Hafferl. Za necelý rok byla trať připravena k provozu, tehdy to bylo i při použití primitivní techniky v podobě lopat a krumpáčů obvyklé tempo. Zahájení provozu poněkud zkomplikovaly srpnové povodně, přesto mohl být 18. 8. 1890 zahájen provoz na hlavní linii z Velkého Března do Verneřic k příležitosti 60. narozenin císaře Františka Josefa I., odbočka do Úštěku byla zprovozněna 11. 9. 1890. Provoz zajišťovala společnost Rakouské severozápadní dráhy na účet vlastníka. Trať je stavěna velmi úsporně, její těleso kopíruje terén, a proto zde nenalezneme velké mostní stavby nebo dokonce tunely. Úsporná stavba se však vyznačuje značnými spády, místy překračující i hodnotu 40 promile. Vždyť výchozí stanice – Velké Březno – leží v nadmořské výšce 149 m, nejvyšší bod trati u zastávky Mukařov pak ve výšce 576 m a tohoto bodu je dosaženo na pouhých 15 km délky. Dráha zpočátku měla hlavní příjem z dopravy nákladů, kterou obsluhovala zejména verneřickou průmyslovou oblast. Postupem doby však vzrůstal význam dopravy rekreační, která měla svou tradici již od doby první republiky, kdy mnoho Ústečanů využívalo dráhy k výletům do Úštěku a jeho okolí. V období hospodářské krize ve třicátých letech se dokonce uvažovalo na úseku z Lovečkovic do Úštěku zastavit provoz. V letech 1938 – 1945 se místní dráha dočasně stává součástí Německých říšských drah. Po roce 1945 je celá spádová oblast postižena odsunem původního německého obyvatelstva s následnou likvidací místního průmyslu. Zbylé podniky přesunuly větší objem přeprav na silnici a nákladní doprava na lokálce klesla na minimum. V sedmdesátých letech již trať figuruje na seznamu nerentabilních tratí a její zrušení je jen otázkou času. V té době na trati dominuje zejména rekreační doprava o víkendech, které však jízdní řád a hlavně nízká přepravní kapacita vlaků příliš nevyhovuje. V srpnu roku 1975 lokálku proslavila souprava historického osobního vlaku v čele s parní lokomotivou 310.134, nazvanou Vlkava, která se účastnila natáčení filmu Páni kluci. V letech 1978-79 byl zlikvidován traťový svršek z úseku Verneřice – Lovečkovice, v letech 1985 – 88 pak z úseku Úštěk – Lovečkovice.

Aktuality

Pouť ke sv. Máří Magdaléně

20.03.2019

Procesí a mše svatá v kostele sv. Máří Magdalény.

Pára v muzeu

01.03.2019

akce na Zubrnické museální železnici

Podzim na vesnici

08.02.2019

Vyzkoušejte si, jak se dříve žilo.

Vánoce ve Skanzenu

01.02.2019

vánoční tradice

foto
foto
foto

Kalendář akcí

23.02.2019

Zubrnický masopust

Masopustní průvod masek vesnicí.

13. - 13.04.2019

Velikonoce na vsi

Tradiční Velikonoce v Zubrnicích.

celý kalendář akcí

Plánek obce

Plánek obce

Kontakt

Zubrnice č.p.27
pošta Ústí nad Labem, 400 02 Kde nás najdete - mapa